Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 4 november 2010

  Motioner om bättre villkor för molntjänster och svensk mjukvaruindustri, och om att motverka digitala handelshinder

  Eliza motionerar om bättre villkor för molntjänster och svensk mjukvaruindustri, och om att motverka digitala handelshinder  (Foto: sxc.hu)
  - Molntjänster effektiviserar för företag och privatpersoner och skapar möjligheter för utveckling av nya e-tjänster. Trots ett kallt klimat och ett glesbefolkat land, teknisk kompetens och en klimatvänlig energiproduktion så ger höga skatter Sverige en konkurrensnackdel för etablering av serverhallar för molntjänster. Därför bör skatten på elförbrukning ändras för att stimulera etablering och utveckling av molntjänster i Sverige. - En stor del av svenska exportprodukters värde utgörs av mjukvaran, svenska företag konkurrerar alltså med en produkts innehåll i allt större utsträckning. Här finns en stor potential för innovation och nya företag, därför behöver vi kraftsamla bakom mjukvaran som tillväxtmotorn för svensk industri och uppmuntra samarbetet mellan forskningen och företagen inom mjukvaruindustrin. - Sverige bör ta på sig ledarrollen i kampen mot digitala handelshinder och online protektionism inom EU, annars riskerar svenska företags möjligheter att ta sig in på nya marknader och utveckla nya produkter att minska.

  Länkar till motionerna:
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=N306
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=N310
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=Sk319

  Inga kommentarer: