Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 8 november 2010

  Motioner om att integrera IT i alla politikområden, stimulera till mer Internetföretagande och införa RIT-tjänster


  (Foto: sxc.hu)

  - Från politiskt håll bör IT integreras i alla politikområden – IT bidrar till tillväxt, nya företag, innovationer och till att stärka konkurrenskraften, och kan inte betraktas som en isolerad företeelse utan är viktigt för alla samhällsområden. Dessutom räcker det inte med att konstatera att Sverige ligger bra till i utvecklingen, vi ska ha ambitioner att leda den. Därför bör en verksamhet motsvarande Globaliseringsrådet permanentas där diskussionen kring framtidens välfärd och konkurrenskraft kontinuerligt uppdateras. Både bristerna och potentialen i den svenska ekonomin bör tas upp, särskilt vad gäller IT och telekom, miljöteknik, medicin, transport, industri och de potentiella framtidssektorer som ännu inte utvecklats.

  - Internetföretagande är framtiden, därför bör det stimuleras till att fler Internetföretag kan skapas och att existerande företag lanserar sig på nätet. Genom kurser på olika utbildningsnivåer och en webbportal med tips och råd kan Internetföretagandet öka.

  - I ett digitalt samhälle är vi beroende av tjänster via nätet, men alla är inte datorexperter utan skulle kunna behöva hjälp med olika digitala tjänster i hemmet. RIT-avdrag bör därför införas – det skapar nya företag, arbetstillfällen och underlättar människors vardag.  Länkar till motionerna:
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02T325
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02N308
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Ub446
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Sk365

  Inga kommentarer: