Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 19 november 2010

  Eliza skriver i tidningen Entreprenör - "Fram för fler unga"


  Sverige behöver fler och växande företag, och fler unga entreprenörer. Alliansregeringens nationella strategi innebär att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Därtill har starta-eget-bidrag för unga under 26 år införts. Det är mycket positivt, och denna utveckling bör förstärkas ytterligare. Under riksdagens motionsperiod har vi därför lämnat in två motioner om just unga entreprenörer och framtidens företagande.

  För många unga är Ung Företagsamhet ofta den första kontakten med näringslivet och kanske den enda lektionen under skolåren om hur man driver ett företag. Men även om många UF-företag skapas så upplevs skattesystemet ofta som krångligt då ett UF-företag hamnar mittemellan ett vanligt företag och en hobbyverksamhet. Unga företagare ska inte behöva avstå från att utveckla sina idéer, därför bör en utbildningslicens som kan liknas vid en F-skatt för UF-elever införas. Det skulle inte bara öka statusen för UF-företagen men också göra att skattesystemet inte längre hindrar unga människor att driva företag och utveckla nya idéer.

  Internetföretagande i olika former växer både i Sverige och i hela världen. Det finns fortfarande oupptäckta nischer och bra möjligheter att utveckla nya tjänster som ingen tänkt på eller prövat innan. Unga lever sina liv på Internet i större utsträckning än för bara några år sedan och de har god tillgång till och kompetens vad gäller användning av Internet. Därmed finns också stor potential för dem att skapa framtidens Internetföretag. På gymnasiet och högskolan samt i starta-eget-kurser bör därför kurser i Internetföretagande inkluderas, samtidigt som en statlig webbportal med tips och råd kring Internetföretagande bör inrättas.

  Unga måste se eget företagande och entreprenörskap som ett lika självklart alternativ som en anställning, och ha goda möjligheter att starta framtidens företag och utveckla sina idéer, våra två förslag kan underlätta detta.


  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  riksdagsledamot Stockholms län

  Sten Bergheden (M)
  riksdagsledamot Skaraborg

  Inga kommentarer: