Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 15 november 2010

  Motion om mer flexibla turordningsregler för småföretag


  - Möjligheten till undantag i turordningsreglerna är strategiskt viktig för småföretagen, det ökar viljan och möjligheten att anställa personer som kan tillföra verksamheten tillväxthöjande kompetens samtidigt som de kan behålla den kompetens som redan finns i företagen.


  - Utifrån tidigare beslut om turordningsregler för småföretag med högst tio anställda är det nu rimligt att gå vidare, det skulle stimulera mindre företag att växa och att anställa mer personal utan rädsla för att en framtida neddragning av verksamheten ska äventyra företagets fortlevnad. På detta sätt ökas konkurrenskraften för de mindre företagen, samtidigt som det skapas bättre förutsättningar för ökad tillväxt i samhällsekonomin.  Inga kommentarer: