Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 26 november 2010

  Eliza skriver på Teknikdebatt om hur elektroniska kommunikationer minskar belastningen på transportsystemet när fler kan jobba hemma vid snökaos  Kommunikationer på vägar, räls och i luften drabbas negativt av kyla och snö - med förödande konsekvenser för långväga resenärer, godstrafik och pendlare. Men det finns kommunikationer som fungerar i alla väder - elektronisk kommunikation.

  Vi kan minska belastningen på både vägar och järnvägar vid snökaos genom att uppmuntra och förenkla för fler att jobba hemifrån, de kan dessutom förlita sig på elektroniska kommunikationer - som inte påverkas av vädret. Människor, företag och transportsystemets belastning vinner på det.

  Inga kommentarer: