Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 25 november 2010

  Enkel tillgång och utbyte av innovationer och ny teknologi


  (Foto: sxc.hu)

  Det polska näringsdepartementet har skapat en databas för utbyte av erbjudanden och förfrågningar för entreprenörer som söker innovativa teknologiska lösningar och forskningsinstitut. Målet är att samla innovationsinformation på en och samma plats så att utbyte kan ske mellan företagare och forskningsinstitutioner. Å ena sidan kan intresserade företagare leta bland de erbjudanden av innovativa lösningar som olika forskningscenter lägger upp, och samtidigt kan företagare lägga upp förfrågningar på nya teknologiska lösningar som de eftersöker för sin verksamhet. Aktörerna kan sedan ta kontakt och påbörja ett samarbete. Databasen finns i både polsk och engelsk version för att främja forskning och innovationer över gränserna: http://www.innovation.gov.pl/
  Detta är en mycket intressant idé som även borde införas även i Sverige.

  Inga kommentarer: