Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  onsdag 3 november 2010

  Kulturstöd för svenska museijärnvägar


  (Foto: sxc.hu)

  Riksdagsledamöterna Sten Bergheden (M) och Eliza Roszkowska Öberg (M) vill i en motion till riksdagen införa kulturstöd för svenska museijärnvägar

  - Många entusiaster lägger ned både tid och pengar på att hålla liv i nedlagda järnvägsnät, gamla ånglok, vagnar och annan utrustning. I stort sett allt arbete utförs ideellt samtidigt som intäkterna från verksamheten är små drifts- och reparationskostnaderna är stora. Järnvägshistorien i form av museijärnvägar är rullande och levande museer, och självklar del av vårt kulturarv. De behöver ett starkare stöd från samhället, säger Sten Bergheden (M).

  - Eftersom traditionella museer får statligt kulturstöd är det rimligt att järnvägsmuseer också får det. Järnvägshistoriens bevarande och utvecklande är en viktig del av vårt kulturarv som kommande generationer också ska kunna ta del av. Därför har vi lämnat in en motion till riksdagen om att införa kulturstöd för museijärnvägar, avslutar Eliza Roszkowska Öberg (M)

  Inga kommentarer: