Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 29 oktober 2010

  Eliza vill se kulturstöd för motorhistoriska museer


  (Foto: sxc.hu)

  Riksdagsledamöterna Eliza Roszkowska Öberg (M) och Sten Bergheden (M) vill i en motion till riksdagen införa kulturstöd för motorhistoriska museer  - Runt om i Sverige lägger entusiaster ner både tid och pengar på att reparera och underhålla äldre fordon. I stort sett allt arbete utförs ideellt trots små ekonomiska marginaler. Våra rullande och levande museer behöver ett starkare stöd från samhället då det är en självklar del av vårt kulturarv, säger Eliza Roszkowska Öberg (M).  - Eftersom traditionella museer får statligt kulturstöd är det rimligt att levande motorhistoriska museer också får det. Motorhistoriens bevarande och utvecklande är en viktig del av vårt kulturarv som ska kunna föras vidare till kommande generationer. Därför har vi lämnat in en motion till riksdagen om att införa kulturstöd för motorhistoriska museer, avslutar Sten Bergheden (M).  Länk till motionen: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={16279BA7-D9D3-4A8F-8642-5029504A9F36}

  Inga kommentarer: