Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 25 oktober 2010

  Debattartikel i VLT om den felaktiga myten om en nedmontering av välfärden tillsammans med riksdagsledamoten Staffan Anger


  En upprustning av välfärden

  Den felaktiga myten om en nedmontering av välfärden späs på så gott som dagligen från de rödgröna. Men hur är det egentligen? En undersökning av SCB:s siffror gjord av tidningen Dagens Samhälle visar precis det motsatta. Antalet anställda i välfärdssektorn har ökat med 120.000 mellan år 2000 och 2008, varav 70.000 i privata företag och 50.000 i offentliga företag. Dessutom konstateras det att privata välfärdsföretag både arbetar effektivare och är lönsammare än offentliga dito. Denna positiva utveckling hade varit omöjlig utan alliansregeringen.

  När de rödgröna då talar om en nedmontering verkar det snarare handla om att det offentliga inte längre är ensam utförare i välfärdssektorn. Staten bestämmer alltså inte längre vilken skola barnen går på eller vilken vårdcentral man går till. Anställda inom välfärdssektorn har numer fler än en arbetsgivare att välja emellan. Det går dessutom att starta eget företag inom välfärdssektorn. Statens monopol som vårdgivare, utbildningscentral och barnuppfostrare är förbi. Det är detta som de rödgröna motsätter sig. Därmed motsätter de sig också tanken på att människor vet bättre än politiker vilken förskola, äldreboende eller vårdcentral som passar just den enskilde, en tankegång som påminner om omyndigförklarande.

  Människor kan och bör välja vårdgivare, skola, äldreboende och dagis i större utsträckning. Undersökningen från Dagens Samhälle visar att antalet anställda i skola, vård och omsorg har ökat markant, effektiviteten och lönsamheten har förbättrats. Med andra ord ökar kvaliteten i välfärdens verksamheter, anställda kan välja arbetsgivare eller starta eget och människor kan själva välja det alternativ som passar just dem bäst. Nedmontering? En upprustning och utveckling av välfärden efter flera decenniers förfall snarare.

  Staffan Anger, riksdagsledamot från Västmanland (M)
  Eliza Roszkowska Öberg, riksdagsledamot från Stockholms län (M)

  Inga kommentarer: