Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  onsdag 27 oktober 2010

  Eliza motionerar om mer IT i lärandet, nationell IT-strategi för skolan och mer IT-utbildningar på högskolan och för småföretagar

  - IT-användning och Internet behöver integreras som en naturlig del av skolarbetet, eleverna måste förbereda sig för ett yrkesliv där IT används i stort sett överallt. Ny pedagogik kan skapas, elevernas kunskaper utvecklas och deras motivation ökar. Studier från USA visar att ökad användning av datorer i skolan leder till att fler elever når utbildningsmålen och att undervisningen kan varieras och individanpassas mer. Att lära sig skriva, teckna, sy och spela musik anses självklart, att uttrycka sig digitalt är lika viktigt. Alla elever bör ha rätt till en egen dator i skolan därför bör vi hitta en bra lösning, t ex att en nationell elevdatapeng införs, och dessutom bör IT integreras i undervisningen i alla ämnen eller kan dataslöjd införas som nytt ämne.

  - Med mer IT i skolan utvecklas också lärarnas kunskaper, därför bör datorutrustningen och lärarnas IT-kompetens ingå i en långsiktig plan för hur IT ska kunna inkluderas som ett naturligt inslag i lärarnas pedagogiska vardag. Annars riskerar vi att skolans och elevernas utveckling stannar upp. Därför bör en nationell IT-strategi för skolan införas i Sverige så att vi får ett helhetsgrepp över lärarnas kunskaper och tillgång till datorer, hur pedagogiken kan utvecklas med IT och hur elevernas IT-användning kan förbättras.

  - Men även i arbetslivet kan IT:s potential utnyttjas bättre, därför bör högskoleutbildningar inom t ex ekonomi, ledarskap, organisation, projektledning inkludera kurser om hur IT kan användas för att utveckla en verksamhet. IT-användning i småföretag bidrar positivt till konkurrenskraften och får företagen att växa, därför bör småföretagare också få bättre utbildningsmöjligheter inom IT. Sammantaget medför dessa förslag ett viktigt steg mot Sverige som kunskapsnation.

  Här ses Eliza i samband med att hon lämnar in sina motioner till riksdagen, som inom kort läggs upp på riksdagens hemsida: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=427&rm=2010/11&iid=844246115721

  Inga kommentarer: