Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 1 oktober 2010

  Utredning om framtidens e-förvaltning presenterad - vad händer nu?

  Idag har E-delegationen presenterat en utredning om framtidens e-förvaltning. Det är bra – en effektiv e-förvaltning skapar förutsättningar för att både nå ut till fler och att göra det på ett bättre och enklare sätt.

  Det är ett steg framåt att E-delegationen understryker att regelverken hindrar utvecklingen och att detta måste förbättras. Men samtidigt finns mycket kvar att göra på flera områden, t ex uppger 70% av de tillfrågade myndigheterna att de använder sig av e-tjänster – dels bör fler myndigheter göra detta och de som redan gör det brister, enligt utredningen, i att undersöka behovet för sina e-tjänster.

  Jämfört med för bara ett par år sedan är det betydligt fler myndigheter som använder sociala medier, det är bra, men här finns potential att öka tillgängligheten och servicen genom att arbetet med sociala medier utvecklas och utvärderas kontinuerligt.

  Det är också positivt att utredningen pekar på hur en effektiv e-förvaltning kan minska företagens administrativa börda, detta samtidigt som myndigheters administration effektiviseras genom en utvecklas e-förvaltning. Det finns också fler områden som kan bli bättre, t ex är det i längden både kostsamt och ineffektivt när kommuner och landsting använder sig av olika IT-system, och det offentliga Sverige måste bli bättre på att sätta informationssäkerhetsarbetet i centrum.

  Inga kommentarer: