Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    måndag 21 april 2008

    Zing-Zing    Jag är på KTH! Jag sitter i Zing-Zing huset och väntar på att seminarium om nätverksneutralitet ska börja.

    Inga kommentarer: