Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    onsdag 2 april 2008

    Mälardalsbänk    Jag sitter på s. k. Mälardalsbänk i Andra Kammarsalen där riksdagsledamöter, länsstyrelser och regionförbunden från hela Mälardalen diskuterar bl. a. infrastruktur och kollektivtrafik.

    Inga kommentarer: