Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 3 april 2008

  Offenlig utfrågning om IT-säkerhet

  Trafikutskottet höll idag en öppen utfrågning om IT-säkerhet.
  Jag skulle vilja tacka alla som kunde komma och bidra till politikers kunskapshöjning när det gäller IT-säkerhet! Vi behöver vara mer medvetna om vilka risker som finns på nätet och veta vad vi ska göra för att öka säkerheten och robustheten av elektroniska kommunikationer. Jag hoppas på att vi fortsätter dialogen och ser resultat av vårt gemensamma arbete!

  Utfrågning
  Webb-tv

  Inga kommentarer: