Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 15 april 2008

  Kan en IT-attack leda till kollaps?

  Idag medverkade jag i ett seminarium om IT-säkerhet som anordnades av Krisberedskapsmyndigheten, Folk och Försvar och Estlands ambassad i Stockholm.

  Det var lärorikt att lyssna på vilka åtgärder som togs vid IT-attackerna i Estland förra året och hur deras strategi för IT-säkerhet ser ut.

  Jag höll ett anförande om vad som kan och bör göras inom IT-säkerheten i Sverige. Senare hade vi en bra diskussion i en panel.
  Diskussionspanelen bestod av:
  Mats Berglind (s), Försvarsutskottet
  Eliza Roszkowska Öberg (m), Trafikutskottet
  Christer Derger, säkerhetschef Nordea
  Ingvar Hellquist, Krisberedskapsmyndigheten

  Inga kommentarer: