Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    fredag 25 april 2008

    Transportsektorns klimatpåverkan    Förnybara drivmedel, fordons energieffektivitet och utsläppshandel diskuteras på det välbesökta seminariet jag deltar i.

    Inga kommentarer: