Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 17 april 2008

  IT och miljö

  Visst drar hela IT-branschen ganska mycket el (Ny Teknik).

  Det är kul att branschen ser problemet med den höga elförbrukningen och börjar göra någonting åt det. IBM har till exempel ett projekt ”Big Green” och satsar på smartare IT med sänkt energiåtgång.

  Det är ingen tvekan om att vi måste effektivisera serverhallar och även våra datorer, men glöm inte att IT även bidrar till en bättre miljö. Det är ofta tack vare den elektroniska kommunikationen man kan slippa vissa resor.

  Inga kommentarer: