Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 14 april 2008

  Statligt bredband? - Nej!

  Enligt Ny Teknik vill Sahlin förstatliga den del av Telia som ansvarar för infrastruktur. Inte så konstigt - sossar vill ju ha statlig sprit, så varför inte statligt bredband? Då kan staten bestämma vilka aktörer som är tillåtna och vilka priser man ska ha. Då kan staten reglera vilken hastighet du får hemma och kanske till och med vilka sidor du får besöka på Internet? Sjukt...

  Är det inte bättre med konkurrens? Regeringen föreslår en funktionell separation, enligt rekommendationer från PTS. Även EU förespråkar funktionell separation av dominerande telekomaktörer som det bästa sätet att få konkurrensen att fungera.

  Och om ett par dagar kommer en utredning om bredband och bredbands utbyggnad.

  2 kommentarer:

  Rasmus Kaj sa...

  Jo, det är naturligtvis bättre med konkurens. Men om ett monopol gäller så är det lite mindre illa om det är statligt än om det är privatägt.

  Tyvärr fick Telia en särställning med "på köpet" vid privatiseringen. Om andra aktörer ska kunna överleva måste den särställningen jämnas ut.

  Om andra aktörer *inte* överlever är det bättre att förstatliga Telia än att ha ett privat nästanmonopol -- även om båda alternativen är dåliga.

  Per sa...

  Du tror väl inte på allvar att staten vill kontrollera vilka sidor vi får kolla på? Det ska vara SÄPO som vill det då.

  Problemet nu är ju att Telia stryper konkurrensen genom:
  -extremt långsam hantering av förfrågningar om att använda näten. Det löser man genom att den aktör som äger det här stamnätet inte tillåts sälja anslutningar till slutkund. Jmf med Banverket och SJ.
  -orealistiskt höga priser för sagda stamnät. Med en nätägare som ägs av oss alla läggs priserna (förhoppningsvis) på en nivå som gör det möjligt för riktigt många aktörer på näten.
  -att variera prissättningen för olika kunder. Ett pris för alla, stor som liten, oavsett vilken typ av organisation man är receptet.

  "Är det inte bättre med konkurrens?" Det är ju precis det vi skapar genom att göra spelplanen fri för alla att spela på. För övrigt kan vem som helst med pengar nog dra egen svartfiber och hyra ut bandbredd. Sahlin vill inte bromsa de fria näten utan göra det möjligt för fler aktärer att verka.

  "Även EU förespråkar funktionell separation av dominerande telekomaktörer som det bästa sätet att få konkurrensen att fungera. "
  Och det är precis det vi får. Staten ska inte sälja anslutningar till slutkund utan erbjuda ett alternativ för de som vill hyra svartfiber mellan egna noder eller bara ansluta sina kunder till internet.

  Med ett stamnät med hög hastighet och kvalité, utmärkt spridning i hela landet, som är konkurrensmässigt rätt prissatt - fortfarande över hela landet ges fler möjlighet att använda egna nät och internet.