Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    onsdag 16 april 2008

    Socialdemokratin tog vårt mod

    Det var intressant att få höra Johan Staël von Holstein och Leif Zetterberg under dagens seminarium ”Sverige som IT-nation”. Johan sade att det viktigaste för IT-utvecklingen är entreprenörskap och att vi måste jobba på att öka företagande i Sverige. Enligt honom är företagandet lågt i Sverige eftersom vi saknar mod att försörja oss själva. Och senare lägger han till: ”Det var socialdemokratin som tog vårt mod!”

    Inga kommentarer: