Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    torsdag 24 april 2008

    Stens sista riksdagsdebatt    Sten Nordin tackade ja till Stockholms stad, men han deltar i trafikutskottets debatt om järnvägsfrågor. Det är hans sista debatt här i kammaren, i alla fall just nu. Han kanske kommer tillbaka i framtiden?

    Inga kommentarer: