Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 29 april 2008

  Transportstyrelsen

  ... heter den nya myndigheten som skapas på transportområdet.

  Det är inte en till myndighet. Vårt arbete med att minska antal myndigheter och öka effektiviteten fortsätter.

  Transportstyrelsen kommer att ta över:
  1. Luftfartsstyrelsens - hela verksamheten,
  2. Järnvägsstyrelsens - hela verksamheten,
  3. delar av Sjöfartsverket:
  - Sjöfartsinspektionen,
  - Sjöfartsregistret,
  - kustfartstillståndsfrågor,
  4. delar av Vägverket:
  - Vägtrafikinspektionen,
  - Trafikregistret,
  5. viss verksamhet :
  - Banverket,
  - Boverket,
  - Tullverket,
  6. länsstyrelsernas uppgifter inom körkorts- och yrkestrafikområdet (efter ett år).

  Transportstyrelsen inrättas den 1 januari 2009 och dess generaldirektör ska vara Staffan Widlert.

  Inga kommentarer: