Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 24 april 2008

  Pressmeddelande: Eliza Roszkowska Öberg (m) årets IT-politiker 2008

  Eliza Roszkowska Öberg (m) årets IT-politiker 2008

  Igår utsågs moderata riksdagsledamoten Eliza Roskowska Öberg till årets IT-politiker 2008, vid Dataföreningens årsstämma.

  - Det är oerhört hedrande att få priset som årets IT-politiker. Det motiverar mig till fortsatt hårt arbete inom IT, speciellt när det gäller tre områden:

  1. Att skapa bättre förutsättningar för utveckling av IT-branschen. Exempelvis handlar det om att förbättra konkurrensen på bredbandsmarknaden.

  2. Fortsätt fokus och arbete med är IT-säkerheten. Här återstår det fortfarande mycket att göra.

  3. Sist men inte minst kommer jag att verka för en bättre e-förvaltning och för ökad e-demokrati.

  Det säger Eliza Roszkowska Öberg med anledning av utmärkelsen.

  Bakgrund
  Om Eliza Roszkowska Öberg:
  Eliza är riksdagsledamot från Stockholms län och nominerades med följande motivering:

  "I riksdagen driver Roszkowska Öberg frågor inom IT-politik och e-kommunikation. Hon är moderaternas talesperson i IT-frågor och har en tvärfunktionell funktion i samordningen av dessa frågor. I denna roll har Eliza Roszkowska Öberg engagerat sig inom områden som e-demokrati, e-förvaltning, e-legitimation, fildelning, internet governance och spam-problemet. Hon har också arbetat hårt för att motivera andra politiker att intressera sig för IT-frågor."

  Pressbild: http://www.eliza.se/images/Eliza_Roszkowska_Oberg_3.jpg

  Information om Dataföreningen:
  "Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma och studerande inom IT-området och IT-relaterade områden. Antalet medlemmar är cirka 27 000. Föreningen bedriver sin verksamhet i kretsar och nätverk i hela landet." - www.dfs.se

  Inga kommentarer: