Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 21 april 2008

  Etanolbilar inte så bra...

  Etanolbilar släpper ut flera farliga ämnen i sina avgaser än bensinbilar! Detta konstateras av Vägverket som gjort tester.

  Det har satsats väldigt mycket på etanolbilar i Sverige och var tredje bil som har registrerats i år är just etanoldriven. Jag gissar att folk köper etanolbilar för att tysta sina skuldkänslor för miljön, men sedan kör de ganska mycket och ofta på bensin (i hybridfallen).

  Jag hoppas att elbilar kommer snart på marknaden och tar över!

  Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet.

  1 kommentar:

  Peter Trixe sa...

  Eliza, om du läser artikeln lite mer noggrannt, så står det faktiskt inte att det skulle finnas något direkt samband mellan ämnena i E85 och cancer. Det står t o m så här "Det här är ämnen som inte är lagreglerade och inte heller kommer att bli det." Frågan är ju i så fall varför dessa ämnen inte reglerats i lag och varför det heller inte kommer att göras. Kan det vara så att det beror på att ingen direkt koppling har kunnat härledas...?

  Dessutom tycker jag att du ska jämföra t ex hur pass mycket värre för miljön det är att utvinna bensin och diesel ur råolja, samt hur många dödsfall denna olja lett till hos människor och djur samt hur extremt dåligt det varit för miljön med t ex oljetankers som gått på grund.