Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  onsdag 20 februari 2008

  Överskott på 43 mkr i Österåkers ekonomi

  Pressmeddelande från min kommun:

  Österåkers kommun redovisar ett överskott i bokslutet för år 2007 med totalt 43 miljoner kr. Det är sjätte året i rad som kommunen visar ett positivt resultat och en ekonomi i balans.

  Resultatet för år 2007 ligger 7 mkr över budget. Skattesatsen sänktes med 35 öre år 2006 och 10 öre år 2007.

  Inga kommentarer: