Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  onsdag 20 februari 2008

  Riksförbundet Enskilda Vägar (REV)

  Idag hade trafikutskottet ett informationsmöte med Riksförbundet Enskilda Vägar (REV).

  Ordförande Sven Ivarsson och verkställande direktör Leif Kronkvist från Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) informerade om förbundets verksamhet, det enskilda vägnätets struktur och aktuella transportpolitiska frågor med bäring på de enskilda vägarnas roll i transportsystemet.

  Inga kommentarer: