Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  onsdag 27 februari 2008

  Spam, spam, spam...

  TV4 Nyheterna tog upp frågan om spam och hur betungande det är för kommuner att hantera stora mängder av oönskad reklam.
  Länk till TV4

  Denna fråga har jag redan tagit upp flera gånger i olika artiklar, insändare, debatter i kammaren och en skriftlig fråga:

  Skriftlig fråga 2006/07:1263 den 29 maj 2007 - Myndigheters hantering av elektronisk skräppost
  Svar från Mats Odell innehåller bl a att "Ett av regeringens mål är att förvaltningen ska ha en effektiv informationshantering år 2010. Jag anser därför att frågan om hantering av elektronisk skräppost är en central fråga för förvaltningen. Frågan har utretts av Statskontoret i rapporten Myndigheternas spamhantering, en vägledning kring rättsliga frågor(2005:5). Verva ansvarar i dag för att denna rapport fungerar som vägledning för myndigheternas hantering av elektronisk skräppost. Utvecklingen går dock fort inom detta område och jag avser därför att föreslå regeringen att ge Verva ett uppdrag att uppdatera denna vägledning."

  Inga kommentarer: