Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 15 februari 2008

  Förnybara drivmedel för minskad klimatpåverkan

  Igår hade vi i trafikutskottet en öppen utfrågning om förnybara drivmedel för minskad klimatpåverkan.

  Det var väldigt intressant att få höra om olika drivmedel och vilka för- och nackdelar de har. Etanol är inte så bra som alla trodde den var från början...

  Och det glädjer mig oerhört mycket att experter säger varma ord om elbilens framtid. Jag tror att elbilar har en stor potential att bli den primära pendlingsfordon i framtiden. Jag är precis mitt i planeringen av ett elbilsseminarium...

  Under utfrågningen ställde jag en fråga angående den s.k. pumplagen:

  "En fråga som åter blivit aktuell är problemen med den så kallade pumplagen, lagen som säger att bensinstationer måste sälja minst ett förnyelsebart bränsle. Syftet var att öka tillgängligheten av förnybara drivmedel. Konsekvenserna av regleringen ser däremot ut att i många fall bli de motsatta.

  Tusentals små bensinstationer riskerar att behöva stänga för att de inte har råd att köpa en ny pump och bygga om så att de kan sälja förnyelsebart drivmedel. Många bensinstationer i riskzonen har även livsmedelsförsäljning, apotek, post och annan viktig samhällsservice. Stängs bensinstationerna, måste bilisterna åka många extra mil för att tanka. Med pumplagen tycks det vara så att vi får färre tankstationer och minskad tillgänglighet.

  Jag skulle vilja höra kommentarer från både talarna och inbjudna gäster om pumplagen och vad det kan finnas för andra sätt att öka utbudet av förnyelsebara bränslen utan att det ska få så stora negativa konsekvenser."

  Information om utfrågningen "Förnybara drivmedel för minskad klimatpåverkan" på Riksdagens webbsida...

  Webb-tv (välj sedan fortsättning 16)

  Inga kommentarer: