Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  onsdag 27 februari 2008

  Mina elbilar i Ny Teknik

  Elbilar kan bli vardagsverklighet för oss i framtiden. Men inte om vi diskriminerar dem, förblindade av etanolvisioner. Idag blev min artikel om elbilar publicerad i Ny Teknik.

  PUBLICERAD 2008-02-27 00:00
  Elbilar - konkurrenskraftigt alternativ

  Regeringen bör ändra reglerna så att elbilar kan bli ett konkurrenskraftigt alternativ. Risken är annars att vi fastnar i ett system med etanolbaserade bränslen. skriver Eliza Roszkowska Öberg, riksdagsledmot (m).

  En alltför ensidig satsning på etanolbilar hotar Sveriges ambition att minska koldioxidutsläppen. Om vi inte stannar upp och tänker till, riskerar vi att få ett system med etanolbränsle som ger små miljövinster på kort sikt, men bromsar utvecklingen framöver. Regeringen behöver underlätta för konkurrerande alternativ som till exempel elbilar innan vi investerat oss fast i etanolbaserade bränslen.

  För att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn räcker det inte med att bara byta till etanolbränslen. Kraftigare reduktioner av utsläppen kräver energikällor som i princip inte släpper ut koldioxid alls. Regeringspartierna i klimatberedningen har kommit överens om hur mycket lägre utsläppen ska bli på nationell nivå. Målet blir att minska utsläppen med 38 procent till år 2020. För att uppnå detta på ett ansvarsfullt sätt måste transportsektorns utsläpp minska. Flyget står i det här sammanhanget för en mycket liten andel av koldioxiden medan transporter med bil och lastbil är så mycket vanligare att utsläppen härifrån blir mycket större.

  En lösning för kraftigt sänkta koldioxidutsläpp är så kallade el-hybrider. Dessa har en elmotor som får ström från batterier och ifall dessa tar slut används en motor som använder flytande bränsle såsom etanol eller bensin. Fördelen med elbilar är att de laddas från elnätet och därmed inte är beroende av en viss teknik för framställning av energi. Vartefter elnätet matas med alltmer miljövänligt framställd energi blir även bilparken mer miljövänlig. Effektiviteten i energiframställningen blir också högre när storskaliga kraftverk kan användas istället för en liten förbränningsmotor i varje bil. I ett land som Sverige där motorvärmare är vanliga finns det mycket goda möjligheter att ladda upp bilens batterier när den inte används.

  Bilbranschens miljöansvar måste också bli tydligare. Att ta fram konceptmodeller och prototyper som är miljövänliga, men inte kommer utanför bilmässornas montrar förbättrar inte miljön i någon större utsträckning. Futuristiska modeller som av allmänheten upplevs som udda i design och funktion kan vara riktigt bra för miljön, men ändå skrämma bort potentiella kunder. Det är först när en i övrigt helt vanlig bilmodell, men med miljövänligt bränsle lanseras som chansen för ett stort genomslag finns. Vi kan se att genomslaget för etanolbilar kom först när de etablerade biltillverkarnas standardmodeller fanns med etanolmotor, samtidigt som ekonomiska styrmedel infördes för att den ekonomiska bördan av att köpa en miljöbil minskades.

  Det finns dock ett flertal skäl till att elbilar ännu inte slagit igenom. Forskningen har inte förrän på senare tid hunnit få fram teknologin som krävs för att fungerande alternativ ska vara möjliga. Regeringen har också ett ansvar då elektricitet beskattas med skyhöga energiskatter. Det kan vara motiverat när det gäller att försöka minska elanvändningen i hemmet, men inte när elbilsägare straffbeskattas. Att gå från bensin- eller etanolbil till elbil är en stor vinst för miljön och borde i stället premieras.

  Här borde regeringen fundera över hur reglerna kan ändras så att elbilar kan bli ett konkurrenskraftigt alternativ.

  Eliza Roszkowska Öberg, riksdagsledamot (m), trafikutskottet


  Läs artikeln på nyteknik.se

  1 kommentar:

  Martin sa...

  TACK! för att någon slåss för riktiga miljöbilar. Jag skulle själv väldigt gärna ha en elbil, men dom som finns att köpa är svåra att få tag på, gamla och små, så det blir nog till att konvertera en själv. Ska det verkligen vara så att man ska behöva bygga sin egen bil för att få det som man vill!?