Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 20 december 2007

  Videokonferens i riksdagen

  Riksdagen implementerar videokonferenser! Jag motionerade om detta i år!

  Istället för det traditionella mötet ofta med långa resavstånd kan ledamöter nu möta motparten i en videokonferensstudio i riksdagen.

  Min motion:

  Motion till riksdagen
  2007/08:K409
  av Eliza Roszkowska Öberg (m)
  Videokonferensutrustning i riksdagen

  Förslag till riksdagsbeslut
  Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att utrusta ett konferensrum med videokonferensutrustning.

  Motivering
  Med modern teknik kan Riksdagens arbetsmetoder både förbättras och effektiviseras. Genom att införskaffa och använda videokonferensutrustning kan möten underlättas på flera sätt. När utskott och partigrupper i utskotten anordnar hearings för att informera sig om olika ämnen deltar ofta externa personer för att dela med sig av sin kunskap. En begränsning för vilka som har möjlighet att delta är restiden från arbetsplatsen till Riksdagen. Här skulle videokonferens göra en stor skillnad. Till exempel skulle relevant expertis från andra delar av Sverige och även andra länder kunna delta i större utsträckning och till lägre kostnader. Ledamöter på resa utomlands eller i den egna valkretsen kan också delta i fler aktiviteter. Resekostnader i form av transporter och övernattning kan minskas och även restider kan minskas avsevärt. Därtill minskar belastningen på miljön.

  Videokonferenser blir allt vanligare och många universitet och större företag använder sig av detta för att få del av dess fördelar. Den tekniska utvecklingen har medfört att utrustningen man kan använda sig förbättrats avsevärt samtidigt som bredbandsuppkopplingar blivit vanliga. Konferenssystemen som idag finns på marknaden klarar både konferenser där deltagarna befinner sig på två platser som länkas samman, och konferenser där alla befinner sig på olika platser. Stöd för visning av OH-bilder eller PowerPoint-bilder finns också vilket gör att videokonferenser i många fall är ett bra alternativ eller komplement till vanliga möten.

  Stockholm den 27 september 2007

  Eliza Roszkowska Öberg (m)

  Länk till motionen på Riksdagens webbsida

  Inga kommentarer: