Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 7 december 2007

  Statsministerns frågestund

  Igår ställde jag en fråga till statsministern Fredrik Reinfeldt angående IT-säkerhet:

  Sveriges IT-säkerhet

  Anf. 79 ELIZA ROSZKOWSKA ÖBERG (m):
  Fru talman! Den europeiska datasäkerhetsbyrån Enisa varnar för att det finns sex miljoner kapade datorer i världen. Även Riksrevisionen och Krisberedskapsmyndigheten konstaterar att det finns oroan-de sårbarheter i IT-säkerheten i Sverige.
  Det är bra att man i budgetpropositionen framtonar att IT-säkerheten måste förbättras och att man förstärker Sitic, Sveriges IT-incidenscentrum. Det är också viktigt att vi ökar det internationella samarbetet mellan myndigheter, Internetoperatörer och programtillverkare.
  Digital brottslighet hotar IT-system men berör även elnät, telenät och andra samhällskritiska system. IT-problematiken behandlas av flera departement. Nu är det dags att ta ett samlat ansvar.
  Vad kan regeringen göra för att förbättra IT-säkerheten och för att förbättra skyddet mot det digi-tala hotet i Sverige?

  Anf. 80 Statsminister FREDRIK REIN-FELDT (m):
  Fru talman! Detta är en del av vår nya värld. Väldigt mycket av IT:s utbredning och utveckling har varit positivt för jobb och människors möjligheter att kommunicera. Men det finns absolut också nya faror och hotbilder som kommer i dess bakvatten.
  Jag noterar att även här är Försvarsberedningen inne på att man inom ramen för en breddad hotbild också måste se på detta. Det handlar om möjligheter att gå in, få tag i uppgifter, att påverka betalningar och all den typ av hot som finns.
  Det måste absolut ingå i vår hotbildsbedömning och vår analys när vi ser hur vi ger instruktioner till myndigheter och när vi utformar lagstiftning framöver. Det är ett arbete som vi kommer att återkomma till.

  Se inspelningen via Webb-tv

  Inga kommentarer: