Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 10 december 2007

  IT-strategi på riksdagen

  En ny IT-strategi för riksdagsförvaltningen har tagits fram. Vision, mål och riktlinjer beskrivs i strategin. Tanken är att strategin är långsiktig medan lösningar och teknik kan ändras snabbt över tiden och de kommer att beskrivas separat i ett dokument ”Riksdagsförvaltningens tekniska IT-strategi”.

  IT ska vara ett bra verktyg i vårt arbete. Det som jag skulle vilja framtona när det gäller IT på riksdagen är att man måste hitta den perfekta balansen mellan säkerhet och användbarhet. IT-säkerhet är viktigt men överkänsliga och onödiga skydd begränsar användbarheten...

  Inga kommentarer: