Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 13 december 2007

  Budgetdebatt

  Idag debatterade trafikutskottet budgetpropositionen. Jag talade om politikområdet IT och elektronisk kommunikation. En stor del av mitt anförande handlade om IT-säkerhet. Jag beskrev även det nya målet som regeringen föreslår och satsningar på utbyggnad av bredband. Efter mitt anförande hade jag replikskifte med oppositionen, men jag begärde också repliker efter oppositionens anförande.

  Protokollet från debatten finns inte på riksdagens webbsida än, men här kommer mitt anförande:

  Herr Talman!
  Vad skulle man göra om man vaknat upp på morgonen och det var strömavbrott? Man försöker ringa elbolaget men varken telefonen eller mobilen fungerar. Då tänker man: ”det löser sig säkert”, men när man vill gå och duscha så kommer det inget vatten. Man åker till jobbet lite ofräsch och på vägen behöver man tanka bilen. Tyvärr kan man inte göra det eftersom kreditkortet inte fungerar. Och inte något annat betalkort heller. Och så fortsätter det ett par dagar, utan ström, vatten, telefoner, Internet, TV och andra samhällskritiska datorstyrda system.

  IT möjliggör kommunikation och Internet har öppnat en dörr för en gränslös kommunikation i hela världen. Samtidigt kommer det nya faror och hotbilder. Det behöver inte vara en organiserad cyberattack med negativa konsekvenser för hela landet. Mindre omfattande attacker, till exempel överbelastningsattacker mot webbsidor som orsakar att servrar stängs ned, sker hela tiden. Övervakning av datatrafik, identitetsstölder och förfalskning av webbsidor, till exempel bankwebbsidor och tidningar på nätet – listan över olika hot är lång.

  Det är därför det är så viktigt att veta om och när sådana attacker kan ske för att kunna förbereda sig eller bekämpa dem. Och det är därför regeringen nu föreslår att förstärka Sitic (Sveriges IT-incidentcentrum) som informerar staten och näringslivet om sårbarheter och hot på Internet samt rapporterar olika incidenter.

  Hittills kan Sitic övervaka situationen på nätet bara på vardagar och bara under kontorstid. Tack vare större anslag, kan verksamheten bedrivas alla dagar, dygnet runt och stödja andra myndigheters informationssäkerhetsarbete ännu mer.

  Det glädjer mig att budgetpropositionen föreslår ett nytt, säkerhetsframtonat, övergripande mål för politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post. Det är ingen slump att målsättningen börjar med krav på att kommunikationer ska vara säkra. Bara med en säker och robust infrastruktur och säkra kommunikationstjänster kan förtroendet för tekniken och tilliten till IT växa och e-förvaltningen ha möjlighet att utvecklas.

  Men politiken kan inte fixa allt. Ansvaret för bättre IT-säkerhet ligger även på myndigheter, organisationer och företag, som bör skydda sina nätverk, och även på var och en av oss. Genom att ha bra antivirusskydd och uppdaterat operativsystem på hemmadatorn förebygger man bildning av Botnets, alltså nätverk av kapade datorer som används för digital brottslighet. Ett bra verktyg är också sunt förnuft, som att inte öppna bilagor i spam, inte klicka på misstänkta länkar och inte ladda ner okända programvaror.

  Det nya, bättre målet för politikområdet IT och elektronisk kommunikation uttrycker också att kommunikationer ska vara lättillgängliga och i första hand tillhandahållna genom marknaden. Det offentliga Sverige har fortfarande mycket att göra för att underlätta moderna kontakter mellan människor och myndigheter. Den optimala situationen skulle vara att man kan få information på webben på ett enkelt sätt, kontakta en myndighet på ett enkelt sätt och hantera sina ärenden på ett enkelt sätt.

  Jag drömmer om en gemensam inloggning till alla myndigheter, kommuners webbsidor och andra verksamheter med hjälp av e-legitimation, så att man kan slippa skapa en ny användarprofil på varje ställe och komma ihåg alla lösenord. Men ingenting är svårare än att skapa enkla lösningar.

  Tillgänglighet innebär även tillgång till infrastrukturen. Sverige har en nästan fullständig befolkningstäckning för mobiltelefoni och en av de högsta bredbandstäckningsgraderna i världen. Regeringen föreslår ändå i budgetpropositionen att 75 miljoner kronor avsätts till utbyggnad av bredband genom så kallad kanalisation och samförläggning. Det betyder att när man gräver för till exempel elnät, fjärrvärme eller annan infrastruktur, kan en kabel för bredband eller tomrör läggas samtidigt. En smart lösning för små orter och landsbygden.

  Just nu sker också en väldigt spännande utveckling av lösningar för trådlöst bredband. 3G-nät byggs ut och täcker så kallade ”vita fläckar” och erbjuder nya tjänster. Trådlöst bredband inom VHF-bandet kan bli verklighet väldigt snart och säkerställa att alla i Sverige kan ha tillgång till nätet med hög överföringskapacitet.

  Här vill jag påpeka att det finns en stark vilja från marknadens aktörers sida för att utveckla den tekniken och att staten inte bör ta över eller begränsa denna utveckling. Bara en väl fungerande marknad med konkurrens kan erbjuda ett stort utbud av tjänster som underlättar vardagen för hushåll och företag i hela landet. Och det är också en del av det nya målet för politikområdet IT och elektronisk kommunikation som föreslås i budgetpropositionen.

  Herr Talman! Sverige ska vara en ledande IT-nation. Vi fortsätter bredbandsutbyggnaden genom bland annat kanalisation och samförläggning som regeringen anslagit 75 miljoner kronor i stöd till. Vi är en ledande IT-nation med nästan hundraprocentig mobiltelefontäckning. Vi är en ledande IT-nation som ständigt arbetar för bättre IT-säkerhet.

  Herr Talman, jag yrkar bifall till en ledande IT-nation, bifall till betänkandet och avslag på reservationerna.

  Inga kommentarer: