Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    lördag 9 maj 2009

    Förbundsstämma    Moderaterna i Stockholms län har idag Förbundstämma 2009. Gunmar Hökmark håller ett högt tempo med klubban.

    Inga kommentarer: