Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 15 maj 2009

  E-offentlighetskommittén  Det är dags för nästa sammanträde av E-offentlighetskommittén. Vi diskuterar frågan om elektroniskt utlämnande av handlingar från myndigheter. En frågeställning som aktualiseras är avvägningen mellan offentlighetsprincipen och skyddet för enskildas integritet.

  1 kommentar:

  goran.wikingson sa...

  Tips som är "enkla beslut".

  Exempelvis http://www.av.se/

  och alla deras dokument som styr arbetsmiljö.
  http://www.av.se/lagochratt/afs/nummerordning.aspx

  Finns på Svenska språket men...... vad mer?

  Jag har mänger av arbetare från Tyskland, Frankrike osv... som jag måste hela tiden tala om vad jag är skyldig att uppfylla. Men ... jag har svårt med myndighetsdokument som är anpassade till språken som finns i EU.

  Detta handlar om översättning och inte sekretessproblemet. Vår påtalde "öppenhet" är stängd på grund av språk barriär.

  Det kan var ett effektivt och enkelt beslut för E-offentlighetskommittén. Kopy past till http://translate.google.se/translate_t?hl=sv#sv|de|Hej

  Och måste man ta betald för dessa dokument? Borde inte elektoniska versioner var gratis.

  :-) Göran Wikingson