Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 14 maj 2009

  Seminarium om framtidens e-förvaltning  Regeringen har tillsatt en e-delegation med uppdrag att se över hur staten bättre kan dra nytta av de möjligheter som den nya kommunikationstekniken ger. I september föreslår e-delegationen en strategi för bättre e-förvaltning. Vad bör de prioritera? Hur kan vi göra e-förvaltningen effektivare? Kan e-förvaltning gynnas av öppna standarder och öppna system? Kan Sverige i framtiden rösta med hjälp av e-legitimation i allmänna val via Internet? Vad kan göras för att minska IT-kostnaderna inom statlig förvaltning som idag utgör den tredje största kostnaden näst efter personal och lokaler?

  Följande personer medverkade i seminariet:

  Mats Odell, Kommun- och finansmarknadsminister med ansvar för e-förvaltning
  Björn Lundell, Forskare vid Högskolan i Skövde och ordförande för Open Source Sweden
  Per-Ola Sjöswärd, IT-strateg, Rikspolisstyrelsen
  Bengt Svenson, IT-strateg, Sveriges Kommuner och Landsting
  Per Englund, Affärsområdeschef e-Förvaltning, Cybercom
  Gunnar Johansson, Affärsutvecklare inom Offentlig Sektor, IBM
  Crister Molander, Microsoft
  Mikael von Otter, IT&Telekomföretagen

  Ett stort tack till alla talare!

  Det var många deltagare i seminariet och det är oerhört glädjande att det finns ett stort intresse för e-förvaltningsfrågor.

  Inga kommentarer: