Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    måndag 18 maj 2009

    En ny kollektivtrafiklag    Jag deltar i en remisskonferens om en ny kollektivtrafiklagstiftning. Ulf Lundins utredning presenteras och deltagarna ger sina synpunkter om den.

    Inga kommentarer: