Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    onsdag 25 juni 2008

    Peter Dengate Thrush    Peter Dengate Thrush, ICANN:s styrelseordförande, berättar om ICANN:s roll och arbete för parlamentariker och senatorn i Parliamentary Office for the evaluation of scientific and technological choices.

    Inga kommentarer: