Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    onsdag 25 juni 2008

    Internet Governance    Jag deltar i ett intressant workshopmöte där åsikter från olika internationella organisationer, bl.a. OECD och IGF presenteras.

    Inga kommentarer: