Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    måndag 19 maj 2008

    Solrosen    Moderat besök på asylmottagningen Solrosen. Tack för trevligt bemötande!

    Inga kommentarer: