Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    onsdag 7 maj 2008

    Besök på SKL    Tillsammans med moderata kommittén i trafikutskottet besöker jag Sveriges Kommuner och Landsting för att diskutera trafik och infrastrukturfrågor.

    Inga kommentarer: