Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    lördag 8 mars 2008

    Rikskonferensen fortsätter    Anders Borg resonerar vad Sverige behöver. Jobbpolitik.

    Inga kommentarer: