Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    lördag 27 oktober 2007

    Stämman - dag 3    Idag samlas vi i Gävles Koncerthus för att diskutera Sverige i Europa och världen, socialpolitik och jämställdhet.

    Inga kommentarer: