Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    torsdag 4 oktober 2007

    Infrastruktur i fokus    Trafikutskottet på ett seminarium i Rosenbad - Framtidens resor och transporter. Regioner presenterar sina infrastrukturönskemål. På bilden: infrastrukturminister Åsa Torstensson.

    Inga kommentarer: