Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    fredag 25 maj 2007

    Fika i Riksdagen    Atmosfären i Ledamotsklubbrummet uppmuntrar till en tyst stund med tidningar och en kopp kaffe.

    Inga kommentarer: