Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    måndag 28 maj 2007

    Europa09    Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker, berättar om Moderaternas roll i Europa. Intressanta diskussioner fördes om vad det svenska medlemskapet innebär.

    Inga kommentarer: