Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 2 juni 2009

  Interpellationsdebatt om bredband

  Igår deltog jag i en interpellationsdebatt om bredband. Jag påpekade att vi måste tydliggöra politikens och statens roll på IT-området och att vi måste verka för ökad konkurrens på telekommarknaden.

  Socialdemokraterna har visioner om ett statligt stöd för 100-procentig bredbandsutbyggnad, men i deras budgetförslag anslår de ingen finansiering...

  Anförande 1
  Anförande 2

  Inga kommentarer: