Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    fredag 30 januari 2009

    Transportslagsövergripande synsätt    Framtidens infrastruktur ska präglas av transportslagsövergripande synsätt, berättar i en transportslagsövergripande presentation Minoo Akhtarzand, GD Banverket och Ingemar Skogö, GD Vägverket.

    Inga kommentarer: