Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    lördag 12 juli 2008

    Möte med Håkan    Förutom trafikfrågor (Gotlands förbindelser med fastlandet) diskuterade vi om det aktuella problemet i veterinärsbranschen: att staten konkurerar med privata kliniker.

    Inga kommentarer: