Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 11 juni 2007

  Myndigheters hantering av elektronisk skräppost

  Nu har jag fått svar från statsrådet Mats Odell på min skriftlig fråga angående myndigheters hantering av elektronisk skräppost.

  Min skriftliga fråga finns här... och Mats Odells svar finns här...

  Kommun- och finansmarknadsministern anser att frågan om hantering av elektronisk skräppost är en central fråga för förvaltningen och lovar att föreslå regeringen att ge Verva ett uppdrag att uppdatera vägledning för myndigheternas hantering av elektronisk skräppost.

  Inga kommentarer: